Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Zagreb: Kruh naš svagdašnji

Ljudi u bijelom,
brašnom naprašenih lica,
rade cijele noći
pored vrućih peći.
Bdiju, radeći u znoju
svoga lica i tijela,
da bismo svi,
već ranim jutrom,
imali dovoljno
kruha, crna i bijela.
Danju, ne budite prebučni
na hodnicima i stubištima
stambenih zgrada,
jer iza nekih vrata
pekar se odmara,
što noću mirisne kruhove
i slana peciva
tako umješno stvara.

Barica Galac