Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Zagreb: Jesenje lišće

Jurne vjetar,
krošnje trese –
boje s grana
svud raznese.

Huči vjetar
i zvižduka,
a njegova
šumna ruka,
nosi s grana
lišće žuto,
sa svih strana
otrgnuto.

Žuto lišće
na tlo palo –
šušteć dugo
sunce zvalo.

Stanislav Femenić