Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Zagreb: Igra i učenje, radionica za roditelje

Na radionici za roditelje Igra i učenje

u srijedu 5. veljače 2014. u DV svete Male Terezije u Zagrebu

prisjetili smo se i naučili:

 Igrom se razvijaju:

Motoričke vještine – uključuju jačanje koordinacije pokreta, finu i grubu motoriku. Stječu se motoričkim aktivnostima kao što su puzanje, trčanje, skakanje, penjanje, provlačenje, bacanje, udaranje lopte, balansiranje…

Emocionalne vještine – stječu se osjećanjem zadovoljstva/ugode koju igra pruža, povezivanjem s drugim osobama, građenjem/učenjem osjećaja i njihovog primjerenog izražavanja igranjem različitih uloga.

Kognitivne vještine – uključuju razvoj kritičkog razmišljanja, povezivanja uzroka i posljedice, zaključivanje, poticanje mašte i rješavanje problema te kreativnosti (pretvaranjem i igranjem uloga dijete otkriva koje svijet sve mogućnosti i prilike pruža).

Socijalne vještine – stječu se tako što dijete igrom uči kako pratiti smjer igre, poštivati pravila, čekati svoj red, surađivati, dijeliti, razvija odnose prvo s roditeljima, braćom, sestrama, prijateljima što sve doprinosi kasnije uspješnoj socijalnoj interakciji i stvaranju prijateljstva.

Govorne vještine – potiču se u razgovoru djeteta s drugom djecom i odraslima, korištenjem riječi za omiljene igračke i aktivnosti, pjevanjem, recitiranjem, brojalicama osnažuje se jezično izražavanje.

Samopouzdanje – vrlo jevažno za kasniji razvoj, a raste dok dijete otkriva, gradi, zaključuje, rješava probleme i ostvaruje ciljeve.

Igrajmo se s djetetom kao da smo dijete, igrajmo se ,,iz djetetaˮ. Igrajmo se igre u kojima odrasli/roditelj ,,zaboraviˮ da je roditelj, kada je posve ravnopravan u igri bez pravila (osim onih sigurnosnog tipa). Igrajmo se igre koje uključuje zabavu i uživanje, vrisak radosti iz roditeljskog grla i valjanje po podu. Za dječji je razvoj od neprocjenjive važnosti vrijeme koje roditelji provode s djetetom u igri jer se igrom ,,iz djetetaˮ razvija intima između roditelja i djeteta.