Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Tko brine o nama

Zaštitnica vrtića: sv. Mala Terezija

Sv. Mala Terezija ILI sv. Terezija iz Lisieuxa ILI sv. Terezija od Malog Djeteta Isusa i Božjeg Lica

Rođenje: Alençon, 2. siječnja 1873.

Prelazak u vječni život: Lisieux, 30. rujna 1897.

Najmlađa crkvena naučiteljica, redovnica Karmelićanka

Zaštitnica: misionara, književnica, uzgajivača cvijeća, oboljelih od AIDS-a i tuberkuloze, avijatičara, mnogih gradova, župa i škola; Francuske, Australije, Južne Afrike, Rusije

Spomendan: 1. listopada.

Sv. Mala Terezija jako je važna za naše tete, Karmelićanke Božanskog Srca Isusova. Osim što je zaštitnica našeg vrtića, ona je i zaštitnica Hrvatske Provincije, samostana na Vrhovcu i Kuće sv. Terezije od Djeteta Isusa za nezbrinutu djecu na Vrhovcu.

Sveta Mala Terezija, rođena je u francuskom gradiću Alençonu u pokrajini Normandiji, na sjeveru Francuske. Roditelji Loius Martin i Zelie-Marie Martin, bili su pobožni; u mladosti su razmišljali da postanu svećenik i časna sestra. Terezija je bila najmlađa u obitelji koja je brojila devetero djece, od kojih je četvero umrlo u ranoj dobi zbog bolesti. U dobi od četiri godine umire joj majka što je za mladu Tereziju bio veliki gubitak. Otac se sa svojih pet kćeri preselio iste godine u Lisieux. Dvije starije kćeri preuzele su odgoj mlađih sestara, Celine i Terezije. 1882. Terezijina sestra Paulina, koja joj je zamjenjivala majku, stupila je u samostan karmelićanki u istom gradiću. Poslije nje to je učinila i najstarija sestra Marija. Treća sestra Leonija stupila je u samostan klarisa. Dvije sestre Celina i Terezija rasle su zajedno.

Nakon završenog osnovnog školovanja Terezija u ono vrijeme nije više pohađala školu nego je išla na privatne pouke iz raznih predmeta. Istodobno se njezin duhovni život vrlo snažno razvijao. Zajedno s ocem i sestrom Celinom hodočastila je u Rim. I Terezija je osjetila redovničko zvanje i željela je ući u karmelski samostan gdje su već bile njezine dvije sestre, ali je bila premlada. To je nije pokolebalo. Tražila je dozvolu crkvenih i samostanskih poglavara. Kada joj nisu dopustili, u Rimu je osobno, lice u lice, zamolila papu Lava XIII. i uspjela je.

Terezija je ušla u Karmel s 15 godina, 1888. U njemu je proživjela devet godina vršeći redovite samostanske dužnosti: molitvu, razmatranja, redoviti posao, ručni rad i ostalo. Sve je to obavljala s velikom ljubavlju prema Bogu i dušama za koje je prikazivala sve svoje molitve i trpljenja kojih nije nedostajalo u njezinu redovničkom životu. Uzor su joj bili osim Isusa i sveci: sv.Ivana Orleanska, sv.Ivan od Križa i sv.Terezija Avilska.


U neposrednom radu s djecom imamo 28 odgojitelja. Naše tete žele:


o kreirati okruženje u kojem se osjeća toplina, dobrodošlica i sigurnost

o stvaranje ozračja u kojem se potiču svi aspekti komunikacije: verbalni i neverbalni s ciljem unapređenja odnosa

o primjerom svjedočiti važnost molitvene komunikacije s Bogom

o pronalaženje i produbljivanje vlastitog molitvenog života.

o vježbati vještine komunikacije: slušanje, postavljanje pitanja, jednostavnost i izravnost poruke, empatija osjetljivost za kvalitetu odnosa, poznavanje situacije, samopraćenje, uključenost i upravljanje interakcijom, fleksibilnost ponašanja

o vježbati vještine neverbalne komunikacije: prilagođenost neverbalnih znakova sebi, drugome i okolini, stav tijela, izraz lica, dodir tijela, glasnoća govora, ulazak u osobni prostor drugoga, briga o odijevanju, izbjegavanje ekstremnih ponašanja, prilagođenost kontekstu u kojem se odvija komunikacija

o jačati osobne socijalne vještine kako bi poticali dječje

o primjerom svjedočiti važnost kvalitetne komunikacije

o osigurati ozračje u kojem dijete ima potrebu i mogućnost izraziti svoje misli, želje, osjećaje

o poticati i njegovati sve oblike suradnje (usmenu, pisanu…)

o učiniti sobe dnevnog boravka prostorom koji potiče dijete na učenje

o redovito osiguravati poticajne, prigodne i edukativne sadržaje u kutiću za roditelje

o birati priče koje će poticati na općeljudske vrednote

o sudjelovati na seminarima i stručnim usavršavanjima koji su temama slične ili bliske našoj zadaći

o duhovno se osnaživati kroz pisanu Božju riječ Bibliju


STRUČNO USAVRŠAVANJE


Zadatak stručnih djelatnika je permanentno se obrazovati, a za određene profesije stručno usavršavanje je preduvjet za obnavljanje licence.

Osim usavršavanja koje organizira ustanova, važan segment je i individualno usavršavanje. Kroz stručno usavršavanje stječu se vještine i znanja koja pomažu u lakšem planiranju odgojnih zadataka i unapređuju rad s djecom i odraslima. Novosti o stručnom usavršavanju djelatnika pratite ovdje.Teta pedagogica u dječjem vrtiću planira i sudjeluje u ostvarenju odgojno – obrazovnog procesa. Neke njezine zadaće i aktivnosti su:


o izrada i ostvarenje godišnjeg plana i programa rada

o praćenje i procjena aktualnih djetetovih potreba i njihovih kvalitetnih zadovoljavanja

o poticanje i stvaranje temeljnih uvjeta za ostvarivanje djetetovih razvojnih i drugih interesa i prava

o organizacija i praćenje individualnog rada i rada u skupini s djecom u pripremi za školu

o praćenje i stvaranje uvjeta za ostvarivanje komunikacije i suradnje obitelji i vrtića, obitelji i pojedine grupe, djeteta i odgojitelja

o organiziranje predavanja i radionica

o motiviranje i rad s odgojiteljima na uvođenju inovacija i promjena u odgojno-obrazovni proces

o sudjelovanje u osmišljavanju različitih djelatnosti vrtića i okruženja s kulturnim i stručnim djelatnostima


Teta defektologica-logopedica u dječjem vrtiću radi s djecom koja imaju poteškoće u glasovno-govornoj komunikaciji:


o dislalija (nepravilnost ili nemogućnost izgovora pojedinih glasova)

o nedovoljno razvijen govor

o specifične jezične poteškoće

o mucanje

o disfonija (poremećaji glasa)

o razvijanje funkcija koje prethode čitanju i pisanju,

o ostale poteškoće u razvoju.


U Dječjem vrtiću Svete male Terezije u Zagrebu teta logopedica radi:


1. tjedan – utorak, četvrtak

2. tjedan – ponedjeljak, srijeda, petak.


U Dječjem vrtiću Svete male Terezije u Hrvatskom Leskovcu logopedica radi:


1. tjedan – ponedjeljak, srijeda, petak

2. tjedan – utorak, četvrtak.


Naša teta tijekom godine surađuje se s odgojiteljima, drugim stručnim suradnicima, osobljem uključenim u rad s djecom. Surađuje s roditeljima putem razgovora, uputa i prisustvovanjem roditeljskim sastancima. Surađuje sa specijaliziranim ustanovama koje se bave dijagnosticiranjem i rehabilitacijom djece s govorno-jezičnim poteškoćama. U sklopu stručnog usavršavanja prati nova stručna literatura, stručna aktiva, stručna predavanja, seminari. Logopedica preporučuje zanimljive web stranice: Floortime, Hrvatsko logopedsko društvo, i Hrvatska udruga za disleksiju. Također, na našem Youtube kanalu možete pratiti filmiće koja ona preporučuje.

Medicinske sestre pomažu u unapređenju i uvođenju u odgojno-obrazovni proces optimalnih higijensko-zdravstvenih uvjeta, sa ciljem zadovoljavanja svih djetetovih potreba na stjecanju otpornosti i očuvanja zdravlja. Uključeni smo u HACCP.


Snimanje stanja u skupinama


o prilikom upisa djece u vrtić potrebno je izvršiti inicijalni intervju radi prikupljanja informacija o zdravstvenom stanju djece, kao i važnim podacima o djetetovim navikama, ponašanju, te stavu roditelja prema zdravstveno-higijenskim pitanjima

o prepoznavanje, evidentiranje i kontinuirano praćenje i prikupljanje podataka o djeci s posebnim zdravstvenim potrebama


Prehrana djece


o upoznavanje djece s pravilnom i zdravom prehranom

o navikavanje djece na biološki vrijedne namirnice

o poticati odgojni utjecaj odgajatelja na razvoj navika vezanih uz pravilnu ishranu djece

o poticanje što plodonosnije suradnje odgajatelja i roditelja djece koja naginju pretilosti ili pothranjenosti

o praćenje nabave živežnih namirnica

o primjena normativa od Zavoda za zaštitu zdravlja

o aktivno sudjelovanje djeteta u procesu prehrane (pripreme, serviranja, samoposluživanja)


Poticanje i praćenje psihofizičkog razvoja djece


o svakodnevno planiranje i provođenje jutarnje tjelovježbe

o maksimalno korištenje vanjskog prostora za provođenje tjelesnih aktivnosti

o obaveznost svakodnevnog boravka na zraku

o evidentirati zarazne bolesti te poduzeti mjere za sprečavanje širenja bolesti

o otkrivanje, evidentiranje i praćenje stomatološkog statusa djece

o prema kalendaru cijepljenja pratiti procijepljenost djece


Sanitarno-higijensko održavanje vrtića


o kontrola pravilnog čišćenja i upotreba dezinfekcijskih sredstava u unutrašnjem i vanjskom prostoru

o pratiti pravilno održavanje higijene didaktičkih sredstava-igračaka, namještaja, podova

o paziti na ispravnost igračaka radi sprečavanja povreda

o voditi brigu o sigurnosti djece na igralištu

o provođenje svih zakonom obaveznih kontrolnih pregleda i analiza

Tu je tajnik, voditelj računovodstva, administrativni djelatnici, domar, naše drage tete spremačice, tete kuharice i teta ekonoma.

Želite nam se pridružiti? Za otvorene natječaje pogledajte ovdje.