Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Punat: Susret sa sv. Nikolom

Zahvala svetom Nikoli

O Nikola dobri
Mnogo tebi hvala
Za sve što nam je ljubav tvoja dala.
Molimo te blago, ponizno, sveto
Da nas ne napustiš
Nit u buduće ljeto.