Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Hrvatski Leskovac: Vjerske aktivnosti kroz listopad i studeni

Kroz mjesec listopad i studeni sa djecom smo proveli razne vjerske aktivnosti, jer su ova dva mjeseca baš posebno ispunjena vjerskim sadržajima. Započeli smo sa molitvom anđelima čuvarima koju redovito molimo te molitvom krunice i Marijom kojoj je listopad posebno posvećen. Osvrnuli smo se i obilježili svjetski dan misija moleći za naše misionare. Zahvalili smo Gospodinu za plodove zemlje i sve stvoreno, obilježili smo Dane kruha. Proslavili smo i blagdan bl. Marije Terezije od sv. Josipa, čitali slikovnicu o njezinu životu “Vatromet ljubavi” te smo proslavili blagdan Svih svetih moleći naše svece zaštitnike da za nas mole. Sjetili smo se naših dragih pokojnika, posjećivali kapelicu i molili za pokoj njihovih duša. Posebno djeci draga aktivnost je bila čitanje legende iz života sv. Martina kada je pomogao siromahu u kojemu je bio Isus i oslikavanje lampiona sa likom sv. Martina. Na tu aktivnost navezala se i proslava Dana siromaha. Sa djecom smo gledali nekoliko videa koji prikazuju djecu u siromašnim krajevima koja trpe od gladi, rata, odbačenosti… Djecu je to duboko potreslo. Jedan drugoga su počeli opominjati da se hrana ne smije bacati jer neka djeca gladuju, igračke se moraju čuvati kako bi se i drugi mogli poigrati; potrebno je činiti mala djela ljubavi kako bi svi bili sretni.