Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Hrv.Leskovac: Sveci

Kroz ovu pedagošku godinu željeli smo djeci približiti likove svetaca. Djeca svoje uzore i junake danas traže u crtanim filmovima i videoigrama. No, ti likovi su izmišljeni. Postoje pravi “junaci” koji su svoje živote zaista dali za prave ideale, za Boga i bližnjega-sveci. U studenome smo tako proslavili sv. Nikolu Tavelića, prvog hrvatskog sveca te sv. Katarinu, a u prvoj polovici prosinca sv.Barbaru, sv. Nikolu te sv. Luciju. Upoznavajući djecu sa svecima, njihovim životima i djelima nastojimo im pokazati kako je svatko pozvan na svetost,;svi smo pozvani donositi radost, ljubav, mir ondje gdje se nalazimo.