Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Djeca

Pustite malene k meni!


Vještine koje razvijamo u vrtiću


o Slušanje 

o Započinjanje, održavanje i o završavanje razgovora 

o Postavljanje pitanja i traženje odgovora

o Samopredstavljanje i o predstavljanje drugih 

o Zahvaljivanje 

o Davanje komplimenta 

o Prepoznavanje svojih osjećaja

o Iskazivanje vlastitih emocija 

o Razumijevanje osjećaja drugih osoba

o Nošenje s ljutnjom druge osobe 

o Nošenje s odbijanjem od strane druge osobe

o Iskazivanje naklonosti 

o Nošenje s vlastitom neugodom 

o Samopriznanje

o Traženje pomoći 

o Zauzimanje za drugog koji je u potrebi ili opasnosti

o Traženje informacija 

o Uvjeravanje drugih 

o Ispričavanje za pogrešku 

o Traženje dopuštenja / dozvole 

o Pregovaranje 

o Samokontrola 

o Zauzimanje za vlastita prava i potrebe 

o Izbjegavanje sukoba i njegovo konstruktivno rješavanje

o Podržavanje vršnjačke medijacije (treća osoba pomaže u sukobu)

Kako naše tete paze na nas?


o potiču nas na razne načine izražavanja: likovniglazbeniscenski...

o njeguju emocionalno topao i podržavajući odnos

o primjereno odgovaraju na naše potrebe

o podržavaju naše inicijative

o postavljaju granice i potiču o prosocijalno ponašanje i empatiju

o osmišljavaju situacije u kojima učimo i usvajamo prosocijalne vještine

o verbalno nas potkrepljuju svaki put kada pokažemo socijalne vještine

o sramežljivo dijete pohvale i ohrabre kada se druži s vršnjacima

o pomažu nam učenjem po modelu da se lijepo ponašamo

o razumiju što pokušavamo učiniti i što nam je važno

o na naša pitanja uvijek odgovaraju ljubazno, osiguravajući podršku, te nam često postavljaju protupitanje kako bismo imali mogućnost sami odgonetnuti odgovor na svoje pitanje

o osiguravaju nam priliku za učenje stimulirajućom sredinom i poticajima

o stvaraju ozračje u kojem potičemu našu asertivnu komunikaciju, slobodno možemo izraziti svoje misli, ideje, osjećaje i stavove, JA –PORUKE

o potiču našu kreativnost za pun razvoj individualiteta i samopoštovanja

o razvijaju empatiju i suradničke odnose tražeći zajednička rješenja

o izgrađuju pozitivne osobine ličnosti: samopoštovanje, otvorenost, odgovornost

o uče nas kako biti ponosni na svoje uspjehe i prihvatiti pogrešku i neuspjeh

o primjerenim poticajima te istraživalačkim aktivnostima potiču našu znatiželju

o upućuju nas na miroljubivo rješavanje sukoba

o cjelovitim pristupom bude naš interes za pisanu i izgovorenu riječ

o upoznavaju nas s riječju kao sredstvom komunikacije

o upoznavaju nas sa značenjem poznatih riječi i onih koje usvajamo

o primjerenim poticajima i aktivnostima potiču naš govorni razvoj obogaćivanjem rječnika

o razvijaju točnu artikulaciju i gramatički ispravne rečenične strukture

o potiču naš spontani izričaj kroz razgovor (dijalog) i susret s prijateljima, odgojiteljima

JEDAN DAN U VRTIĆU

razlikuje se od vrtića do vrtića

 • 1

  Od 6,00 do 9,00 djeca dolaze u vrtić


 • 2

  Od 7,30 do 9,00 je doručak


 • 3

  Od 9,00 do 11,00 su aktivnosti predviđene planom i programom ustanove, te usvajanje i probavanje sadržaja za različite priredbe


 • 4

  Od 11,00 do 11,30 zajednički ručak


 • 5

  Od 11,30 do 12,00 aktivnosti prema željama djece


 • 6

  Od 12,00 do 14,00 popodnevni odmor


 • 7

  Od 14,00 do 14,30 užina


 • 8

  Od 14,30 do 16,00 aktivnosti prema izboru djece (soba ili dvorište, ovisi o vremenu) i odlazak kućama


Za kućni red, kliknite ovdje.

Katolički smo odgajani

Naše tete:

o nam pomažu stjecati osnovna znanja o sebi, svijetu koji nas okružuje i Bogu

o nas uvode u prijateljsku komunikaciju s Bogom vlastitim primjerom kroz osobno molitveno izražavanje

o komunikacijom s biblijskim simbolima pobuđuju u nama radost prema Bogu Stvoritelju

o nam pomažu u otkrivanju ljepote hrvatskog jezika u književno-umjetničkim i biblijskim tekstovima