Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Belica: Veseli voćnjak

Djeci bliska jabuka, bila je poticaj za brojne aktivnosti. Igrali smo se brojevima i slovima, zabavljali pjevajući pjesme( Jabučice crvena , Jula i jabuka), pričali priče, recitirali stihove (Jabučica, Što sanjaju jabuke). Bavili smo se količinom i težinom, koju smo povezivali s brojevima do 10. Likovno najzanimljivija, bila je izrada stabla jabuke. U kompleksnoj aktivnosti od oblika krošnje, rezanja dječjim škarama, oslikavanja bojama jesenskih tonova, te oblikovanje jabučica od papira uz brojenje plodova i dodavanje pripadajućeg broja, veselo su sudjelovala gotovo sva djeca. Uz manju ili veću pomoć, ustrajali su u svakoj etapi, a zadovoljno i dalje broje plodove svojih voćaka u našem, malom voćnjaku. U veselim stablima dozrelih jabuka, možete sada i vi uživati!