TKO NAS ČUVA?

 

Zaštitnica vrtića: sv. Mala Terezija

Sv. Mala Terezija ILI sv. Terezija iz Lisieuxa ILI sv. Terezija od Malog Djeteta Isusa i Božjeg Lica

Rođenje: Alençon, 2. siječnja 1873.

Prelazak u vječni život: Lisieux, 30. rujna 1897.

Najmlađa crkvena naučiteljica, redovnica Karmelićanka

Zaštitnica: misionara, književnica, uzgajivača cvijeća, oboljelih od AIDS-a i tuberkuloze, avijatičara, mnogih gradova, župa i škola; Francuske, Australije, Južne Afrike, Rusije

Spomendan: 1. listopada.

Sv. Mala Terezija jako je važna za naše tete, Karmelićanke Božanskog Srca Isusova. Osim što je zaštitnica našeg vrtića, ona je i zaštitnica Hrvatske Provincije, samostana na Vrhovcu i Kuće sv. Terezije od Djeteta Isusa za nezbrinutu djecu na Vrhovcu.

Sveta Mala Terezija, rođena je u francuskom gradiću Alençonu u pokrajini Normandiji, na sjeveru Francuske. Roditelji Loius Martin i Zelie-Marie Martin, bili su pobožni; u mladosti su razmišljali da postanu svećenik i časna sestra. Terezija je bila najmlađa u obitelji koja je brojila devetero djece, od kojih je četvero umrlo u ranoj dobi zbog bolesti. U dobi od četiri godine umire joj majka što je za mladu Tereziju bio veliki gubitak. Otac se sa svojih pet kćeri preselio iste godine u Lisieux. Dvije starije kćeri preuzele su odgoj mlađih sestara, Celine i Terezije. 1882. Terezijina sestra Paulina, koja joj je zamjenjivala majku, stupila je u samostan karmelićanki u istom gradiću. Poslije nje to je učinila i najstarija sestra Marija. Treća sestra Leonija stupila je u samostan klarisa. Dvije sestre Celina i Terezija rasle su zajedno.

Nakon završenog osnovnog školovanja Terezija u ono vrijeme nije više pohađala školu nego je išla na privatne pouke iz raznih predmeta. Istodobno se njezin duhovni život vrlo snažno razvijao. Zajedno s ocem i sestrom Celinom hodočastila je u Rim. I Terezija je osjetila redovničko zvanje i željela je ući u karmelski samostan gdje su već bile njezine dvije sestre, ali je bila premlada. To je nije pokolebalo. Tražila je dozvolu crkvenih i samostanskih poglavara. Kada joj nisu dopustili, u Rimu je osobno, lice u lice, zamolila papu Lava XIII. i uspjela je.

Terezija je ušla u Karmel s 15 godina, 1888. U njemu je proživjela devet godina vršeći redovite samostanske dužnosti: molitvu, razmatranja, redoviti posao, ručni rad i ostalo. Sve je to obavljala s velikom ljubavlju prema Bogu i dušama za koje je prikazivala sve svoje molitve i trpljenja kojih nije nedostajalo u njezinu redovničkom životu. Uzor su joj bili osim Isusa i sveci: sv.Ivana Orleanska, sv.Ivan od Križa i sv.Terezija Avilska.

Molitva svetoj Maloj Tereziji

 

 

Sveta Mala Terezijo,
ja te lijepo molim
kaži dragom Isusu
da ga jako volim!


Odgojitelji
U neposrednom radu s djecom imamo 28 odgojitelja. Naše tete žele:
 • kreirati okruženje u kojem se osjeća toplina, dobrodošlica i sigurnost
 • stvaranje ozračja u kojem se potiču svi aspekti komunikacije: verbalni i neverbalni s ciljem unapređenja odnosa
 • primjerom svjedočiti važnost molitvene komunikacije s Bogom
 • pronalaženje i produbljivanje vlastitog molitvenog života.
 • vježbati vještine komunikacije: slušanje, postavljanje pitanja, jednostavnost i izravnost poruke, empatija osjetljivost za kvalitetu odnosa, poznavanje situacije, samopraćenje, uključenost i upravljanje interakcijom, fleksibilnost ponašanja
 • vježbati vještine neverbalne komunikacije: prilagođenost neverbalnih znakova sebi, drugome i okolini, stav tijela, izraz lica, dodir tijela, glasnoća govora, ulazak u osobni prostor drugoga, briga o odijevanju, izbjegavanje ekstremnih ponašanja, prilagođenost kontekstu u kojem se odvija komunikacija
 • jačati osobne socijalne vještine kako bi poticali dječje
 • primjerom svjedočiti važnost kvalitetne komunikacije
 • osigurati ozračje u kojem dijete ima potrebu i mogućnost izraziti svoje misli, želje, osjećaje
 • poticati i njegovati sve oblike suradnje (usmenu, pisanu…)
 • učiniti sobe dnevnog boravka prostorom koji potiče dijete na učenje
 • redovito osiguravati poticajne, prigodne i edukativne sadržaje u kutiću za roditelje
 • birati priče koje će poticati na općeljudske vrednote
 • sudjelovati na seminarima i stručnim usavršavanjima koji su temama slične ili bliske našoj zadaći
 • duhovno se osnaživati kroz pisanu Božju riječ Bibliju

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Zadatak stručnih djelatnika je permanentno se obrazovati, a za određene profesije stručno usavršavanje je preduvjet za obnavljanje licence.

Osim usavršavanja koje organizira ustanova, važan segment je i individualno usavršavanje. Kroz stručno usavršavanje stječu se vještine i znanja koja pomažu u lakšem planiranju odgojnih zadataka i unapređuju rad s djecom i odraslima. Novosti o stručnom usavršavanju djelatnika pratite ovdje.


Teta pedagogica

Teta pedagogica u dječjem vrtiću planira i sudjeluje u ostvarenju odgojno – obrazovnog procesa. Neke njezine zadaće i aktivnosti su:

 • izrada i ostvarenje godišnjeg plana i programa rada
 • praćenje i procjena aktualnih djetetovih potreba i njihovih kvalitetnih zadovoljavanja
 • poticanje i stvaranje temeljnih uvjeta za ostvarivanje djetetovih razvojnih i drugih interesa i prava
 • organizacija i praćenje individualnog  rada i rada u skupini s djecom u pripremi za školu
 • praćenje i stvaranje uvjeta za ostvarivanje komunikacije i suradnje obitelji i vrtića, obitelji i pojedine grupe, djeteta i odgojitelja
 • organiziranje predavanja i radionica
 • motiviranje i rad s odgojiteljima na uvođenju inovacija i promjena u odgojno-obrazovni proces
 • sudjelovanje u osmišljavanju različitih djelatnosti vrtića i okruženja s kulturnim i stručnim djelatnostima

Teta logopedica

Teta defektologica-logopedica u dječjem vrtiću radi s djecom koja imaju poteškoće u glasovno-govornoj komunikaciji:

 • dislalija (nepravilnost ili nemogućnost izgovora pojedinih glasova)
 • nedovoljno razvijen govor
 • specifične jezične poteškoće
 • mucanje
 • disfonija (poremećaji glasa)
 • razvijanje funkcija koje prethode čitanju i pisanju,
 • ostale poteškoće u razvoju.

U Dječjem vrtiću Svete male Terezije u Zagrebu teta logopedica radi:

1. tjedan – utorak, četvrtak

2. tjedan – ponedjeljak, srijeda, petak.


U Dječjem vrtiću Svete male Terezije u Hrvatskom Leskovcu logopedica radi:

1. tjedan – ponedjeljak, srijeda, petak

2. tjedan – utorak, četvrtak.

Naša teta tijekom godine surađuje se s odgojiteljima, drugim stručnim suradnicima, osobljem uključenim u rad s djecom. Surađuje s roditeljima putem razgovora, uputa i prisustvovanjem roditeljskim sastancima. Surađuje sa specijaliziranim ustanovama koje se bave dijagnosticiranjem i rehabilitacijom djece s govorno-jezičnim poteškoćama. U sklopu stručnog usavršavanja prati nova stručna literatura, stručna aktiva, stručna predavanja, seminari.

Logopedica preporučuje zanimljive web stranice: Floortime, Hrvatsko logopedsko društvo, i Hrvatska udruga za disleksiju. Također, na našem Youtube kanalu možete pratiti filmiće koja ona preporučuje.


Medicinska sestra

Medicinske sestre pomažu u unapređenju i uvođenju u odgojno-obrazovni proces optimalnih higijensko-zdravstvenih uvjeta, sa ciljem zadovoljavanja svih djetetovih potreba na stjecanju otpornosti i očuvanja zdravlja. Uključeni smo u HACCP.

 

Snimanje stanja u skupinama

 • prilikom upisa djece u vrtić potrebno je izvršiti inicijalni intervju radi prikupljanja informacija o zdravstvenom stanju djece, kao i važnim podacima o djetetovim navikama, ponašanju, te stavu roditelja prema zdravstveno-higijenskim pitanjima
 • prepoznavanje, evidentiranje i kontinuirano praćenje i prikupljanje podataka o djeci s posebnim zdravstvenim potrebama

 


 

Prehrana djece

 • upoznavanje djece s pravilnom i zdravom prehranom
 • navikavanje djece na biološki vrijedne namirnice
 • poticati odgojni utjecaj odgajatelja na razvoj navika vezanih uz pravilnu ishranu djece
 • poticanje što plodonosnije suradnje odgajatelja i roditelja djece koja naginju pretilosti ili pothranjenosti
 • praćenje nabave živežnih namirnica
 • primjena normativa od Zavoda za zaštitu zdravlja
 • aktivno sudjelovanje djeteta u procesu prehrane (pripreme, serviranja, samoposluživanja)

Poticanje i praćenje psihofizičkog razvoja  djece

 • svakodnevno planiranje i provođenje jutarnje tjelovježbe
 • maksimalno korištenje vanjskog prostora za provođenje tjelesnih aktivnosti
 • obaveznost svakodnevnog boravka na zraku
 • evidentirati zarazne bolesti te poduzeti mjere za sprečavanje širenja bolesti
 • otkrivanje, evidentiranje i praćenje stomatološkog statusa djece
 • prema kalendaru cijepljenja pratiti procijepljenost djece

Sanitarno-higijensko održavanje vrtića

 • kontrola pravilnog čišćenja i upotreba dezinfekcijskih sredstava u unutrašnjem i vanjskom prostoru
 • pratiti pravilno održavanje higijene didaktičkih sredstava-igračaka, namještaja, podova
 • paziti na ispravnost igračaka radi sprečavanja povreda
 • voditi brigu o sigurnosti djece na igralištu
 • provođenje svih zakonom obaveznih kontrolnih pregleda i analiza

   

Ostali djelatnici

Tu je i naša teta ravnateljica, naše drage tete spremačice, tete kuharice i teta ekonoma.

Želite nam se pridružiti? Za otvorene natječaje pogledajte ovdje.