Tag: zaštitnik

 

Punat: Susret sa sv. Nikolom

Punat: Susret sa sv. Nikolom

Zahvala svetom Nikoli O Nikola dobri Mnogo tebi hvala Za sve što nam je ljubav tvoja dala. Molimo te blago, ponizno, sveto Da nas ne napustiš Nit u buduće ljeto.