VRTIĆI

Sedam lokacija u Hrvatskoj 

Zagreb

Dječji vrtić svete Male Terezije na Vrhovcu 29 u Zagrebu centralni je objekt i službeno djeluje od 10. veljače 1998. godine.

Osnovateljica Karmela Božanskog Srca Isusova, bl. Marija Terezija od svetog Josipa, osluškujući potrebe vremena i odgovarajući na njih, osnovala je mnoge dječje domove iz kojih su se zbog potreba vremena razvili i dječji vrtići.

Druga polovica 19. stoljeća posebno je obilježena naglim doseljavanjem pojedinaca i obitelji u glavni grad države, Berlin, radi zaposlenja u tvornicama koje su bile plod industrijskoga razvoja onoga vremena. Uvjeti su života ovih ljudi bili vrlo skromni, često ispod prosjeka i bez zadovoljavanja i najnužnijih potreba. U ovakvim prilikama djeca radnika morala su raditi teške i prljave poslove.

Zbog teških socijalnih prilika neki su roditelji svoju djecu nudili na usvajanje ili ih za novac prodavali trgovačkim zastupnicima. Osnivajući redovničku zajednicu posebno se odlučila brinuti za ovakvu djecu otvarajući domove za njih.

U travnju 1925. godine otvara se kuća u Zagrebu, Vrhovec 35. Te je godine u dnevnom boravku bilo 97-ero djece, od toga 70 predškolske i 27 školske djece. Pisani podaci o djelovanju doma od te godine do danas, nažalost, vrlo su oskudni. Znamo samo da su u ustanovi koja je brinula o djeci bez roditelja i njihove skrbi boravila i djeca, koliko su to uvjeti dozvoljavali, čiji su se roditelji, posebno majke zapošljavale na državnim poslovima. Postupno su se tijekom 70-tih godina 20. st. djeca koja su bila samo u dnevnom boravku odvajala u posebne grupe. Na taj su se način formirale, slično današnjem obliku, dječje jaslice i vrtić.

Danas su u njemu jedna jaslička skupina (Leptirići) i dvije vrtićke skupine (Tratinčice i Ribice). U vrtiću svakodnevno boravi 72 djece od 06:30 do 16:30 sati. O djeci brinu odgojitelji: s. Matea Cerovečki, Marina Jagarinec, Svjetlana Drinić, Jelena Lilek, Blaženka Matković, Danijela Ipša i pedagog s. Lidija Vuksanović.

Odgojitelji i roditelji surađuju u svakodnevnom redovitom programu s integriranim katoličkim vjerskim programom nastojeći omogućiti djetetu cjelokupni razvoj poštujući njegove individualne potrebe. Ova se suradnja očituje i u sudjelovanju u prigodnim radionicama, priredbama, druženju, karitativnim akcijama, euharistijskom slavlju i mnogim drugim aktivnostima. Obogaćuje naše osobne živote svakodnevni zajednički život u vrtiću i raduje nas svako novo druženje s novim članovima vrtića.


Vrhovec 29
10 000 Zagreb
Tel. +385 (1) 5602 119
Belica

Sestre u Belicu dolaze 1968. godine i od tada vrše odgojnu djelatnost u malom Međimurju. Do 2005. godine vrtić je bio smješten u samostanu, kad je bio dovršen objekt u kojem smo danas.

Vrtić trenutno broji 38 djece od prve do sedme godine, u dvije mješovite skupine - mlađa sa 22 djece i starija sa 16 djece, koje se spajaju za vrijeme ručka i nakon popodnevnog. U vrtiću rade 3 odgajateljice i jedna sestra koja pomaže za vrijeme obroka i kad zatreba.


Braće Radić 129
40319 Belica
Tel./Fax. +385 (40) 845 170
Split

Sestre Karmelićanke BSI započele su svoj odgajateljski rad u Splitu otvaranjem skupine ranog odgoja 2. srpnja 1980. godine. Bila je to mješovita skupina ranog odgoja koja je brojila 20 djece. To su bila uglavnom djeca ovog predgrađa u dobi od šest mjeseci do tri godine. Naselje se naglo povećavalo pa su i potrebe za boravak djece u odgojno-obrazovnoj ustanovi bile sve veće. Zgrada je bila premalena da bi mogla zadovoljiti sve potrebe. Osim toga, postojeći objekt je imao vrlo slabe temelje tako da nije bila moguća nadogradnja. Sestre donose odluku o rušenju zgrade do temelja.

Dana 2. srpnja 1994. započinje izgradnja potpuno nove zgrade na istom mjestu. Rad s djecom se prekida godinu dana. Sljedeće godine, 6. rujna 1995., slijedio je blagoslov novog dječjeg vrtića posvećenog sv. Josipu. Objekt je napravljen za dvije odgojno – obrazovne skupine sa svim potrebnim sadržajima.

U našem vrtiću boravi 49 djece u dvije skupine. U mješovitoj skupini ranog odgoja (Mravi) 19, a u mješovitoj skupini predškolskog odgoja (Ružice) 30 djece. U svakoj skupini rade po dvije odgajateljice. U skupini Mravi: Maja Kaštelančić Perišić i Ana Vuković te u Ružicama: Danijela Dujmović Šućur i s. Laurencija Pintar.


Baruna Trenka 18
21 000 Split
Tel. +385 (21) 325 500
Punat

U počecima naše Ustanove na ovim prostorima stoji u kronici samostana: „Godine 1960. 13. lipnja u 18:30 sati pristao je brod „Rovinj“ na obali u Puntu. Dvije sestre sa svoja tri kofera iskrcale su se… i nastanile se u kući br. 450 s nakanom da tu žive i zalažu se u postojanju Reda“.

Početak je bio veoma skroman, a i mogućnosti male. U kronici stoji: „18. travnja 1964. stiglo je iz Zagreba dvoje male djece – jedne rastavljene majke koja je bila duže vrijeme na liječenju. Čim su mještani čuli da sestre primaju djecu na čuvanje tražile su usluge kod sestara za čuvanje njihove djece, osobito obitelji gdje su majke bile u radnom odnosu. Dapače, zbog noćnih smjena majki neka djeca iz mjesta i otoka boravila su kod nas danonoćno.

Nakon političkih promjena 1992. godine došlo je do dogovora s lokalnim upravnim jedinicama da sestre svoje usluge usmjere na njegu i odgoj djece jasličke dobi. Ured za prosvjetu i kulturu Primorsko – goranske županije 1998. utvrdio je da su ispunjeni uvjeti za početak obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića u sklopu objekta samostana Karmelićanki BSI.

Od tada puntarske jaslice djeluju kroz jednu mješovitu skupinu „Bubamare“. Trenutno u jaslicama boravi dvadeset djece o kojima brinu tri odgajateljice.


Ivana Gorana Kovačića 63
51 521 Punat
Tel. +385 (51) 854 010
Hrvatski Leskovac

Dječji vrtić sv. Male Terezije podružnica Hrvatski Leskovac službeno započinje s radom 2. kolovoza 1981. godine. U samim počecima bila je samo jedna mješovita odgojna skupina, dok danas vrtić djeluje u dvije odgojne skupine.

Mješovita skupina ranog odgoja od prve do četvrte godine i predškolska skupina od treće do sedme godine. Imena skupina su loptice i zvjezdice. U lopticama ima 19 djece, a tete su: s. Marija Anita i Suzana Čop. U zvjezdicama ih ima 29, a tete su: Mirna Rosandić i Sandra Sertić.


Leskovački brijeg 15
10251 Hrvatski Leskovac
Tel. +385 (1) 6578 848
Fax. +385 (1) 6578 848
Strmec Samoborski

Dana 12. ožujka 1977. dolaze naše prve sestre u Strmec, iako već od 1962. kateheziraju na području župe Sveta Nedelja putujući iz Zagreba. Dvije godine kasnije, 12. veljače 1979., primljeno je prvo dvoje djece u naše jaslice. Otada je uvijek bilo oko 20-ero djece, a 90-tih godina i do 30-ero.

Godine 1997. donesen je Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi u kojem je jasno definiran odnos prema katoličkim vjerskim vrtićima. Zakon je tražio da se u roku od godinu dana svi vrtići ustroje i usklade s ovim zakonom. Iste godine započinje rušenje starog i gradnja novog objekta, a za to vrijeme djeca borave u drugim namjenskim prostorijama. Na blagdan Gospe Karmelske 16. srpnja 1999. biskup Vlado Košić blagoslovio je naš novi objekt dječjeg vrtića.

Dječji vrtić danas ima dvije mješovite odgojne skupine, jasličku (od prve do treće godine) i vrtićku (od treće do šeste godine), te dvoranu za kazališne predstave i prostor za igru na dvorištu. U sklopu samostana sestara Karmelićanki BSI je i kapela Srca Isusova koju često posjećujemo. Veliku važnost pridodajemo suradnji s roditeljima, te potičemo obiteljsku atmosferu u kojoj se djeca i roditelji osjećaju kao u vlastitom domu.

U svakodnevni plan i program integriramo vjerski odgoj kroz koji odgajamo cjelovitu osobnost djeteta. Nudimo različite pedagoške i duhovne sadržaje, za osobni rast i poticanje obiteljskog napretka u zajedništvu i ljubavi.


Savska 2/1
10 434 Strmec Samoborski
Tel. +385 (1) 3385 679
Bibinje

Vrtić u Bibinju, mjestu nedaleko od Zadra, započeo je sa svojim radom 6. prosinca 1910. sa skupinom od 23 djece desetosatnog programa, u dobi od tri do šest godina. Godinu dana kasnije zbog velikog interesa roditelja, formirana je još jedna skupina djece petosatnog programa. Tijekom rada, uvidjeli smo da nam je prostor neadekvatan za dvije skupine, stoga smo odlučili 2012. opremiti još jednu sobu na prvom katu za dnevni boravak. U Ustanovi su zaposlena tri odgajatelja i jedan pomoćni radnik. Trenutno u svakoj skupini boravi 25 djece u dobi od tri do šest godina. Provodimo redoviti program predškolskog odgoja, i nastojimo zadovoljiti potrebe djece u svim segmentima kako bi rasli u radosti okruženi ljubavlju i pažnjom.

Naše grupe su:
petosatni program "Anđeli"
desetsatni program "Zvjezdice"


Trg Velike Gospe 2
23205 Bibinje
Tel. +385 (23) 261 360
U svijetu

Karmelićanke BSI djeluju u pastoralu odgoja djece i u drugim državama u svijetu. Dio naše provincije je vrtić u Gabela Polju, u Bosni i Hercegovini.

U Tibatiju u Kamerunu sestre imaju vrtić za stotinjak djece. Vrtiće vode i sestre u Halberstadtu u Nizozemskoj. U Budimpešti je 16. kolovoza 2008. otvoren vrtić za 60 djece u vrtiću i 28 u jaslicama. Rocca di Papa u Italiji ima dječji vrtić sa 13 djece.

U SAD-u imamo dva vrtića. U Kirkwoodu je vrtić za 120 djece od druge do sedme godine „Carmelite Child Development Center ". U San Antoniju je dnevni boravak za 55 djece. U Tipitapi u Nikaragvi je vrtić za 90 djece.

U brazilskim gradovima Jacarei i São José dos Campos su vrtić i dnevni boravak koji brine za oko 200 djece, odnosno dječji vrtić sa 60 mjesta. U Akureyri na Islandu je vrtić za djecu do dvije godine i ima između osam i desetoro djece.


Gabela Polje

Pošta:
PP 53
20 350 Metković
Adresa:
Srednji put BB
88 306 Gabela Polje
Tel. 020 686 516
e-mail: gabela.polje@karmelbsi.hr

Mađarska
Vrtić
Jaslice

Kirkwood
www.carmelcdc.org