DJECA

Pustite malene k meni! 

U SLOBODNOJ IGRI

I MI "RADIMO"

ZDRAVO SE HRANIMO

IDEMO NA IZLETE

Projekti u našem vrtiću

U vrtiću radimo mnogo projekata! Pratite naše projekte, poput projekata "Glagoljica", "Sve raslinstvo na zemlji", "Zaštitnica našeg vrtića", "Zakaj volim Zagreb?" i mnogih drugih.

Vještine koje razvijamo u vrtiću

Slušanje 

Započinjanje, održavanje i završavanje razgovora 

Postavljanje pitanja i traženje odgovora

Samopredstavljanje i predstavljanje drugih 

Zahvaljivanje 

Davanje komplimenta 

Prepoznavanje svojih osjećaja

Iskazivanje vlastitih emocija 

Razumijevanje osjećaja drugih osoba

Nošenje s ljutnjom druge osobe 

Nošenje s odbijanjem od strane druge osobe

Iskazivanje naklonosti 

Nošenje s vlastitom neugodom 

Samopriznanje

Traženje pomoći 

Zauzimanje za drugog koji je u potrebi ili opasnosti

Traženje informacija 

Uvjeravanje drugih 

Ispričavanje za pogrešku 

Traženje dopuštenja / dozvole 

Pregovaranje 

Samokontrola 

Zauzimanje za vlastita prava i potrebe 

Izbjegavanje sukoba i njegovo konstruktivno rješavanje

Podržavanje vršnjačke medijacije  (treća osoba pomaže u sukobu)

TEČAJEVI

Zagreb
Engleski jezik
Ritmika
Športski program

Belica
Engleski jezik

Hrv. Leskovac
Ritmika
Športski program

Strmec
Engleski jezik

Kako naše tete paze na nas?

potiču nas na razne načine izražavanja: likovniglazbeniscenski...

njeguju emocionalno topao i podržavajući odnos

primjereno odgovaraju na naše potrebe

podržavaju naše inicijative

postavljaju granice i potiču prosocijalno ponašanje i empatiju

osmišljavaju situacije u kojima učimo i usvajamo prosocijalne vještine

verbalno nas potkrepljuju svaki put kada pokažemo socijalne vještine

sramežljivo dijete pohvale i ohrabre kada se druži s vršnjacima

pomažu nam učenjem po modelu da se lijepo ponašamo

razumiju što pokušavamo učiniti i što nam je važno

na naša pitanja uvijek odgovaraju ljubazno, osiguravajući podršku, te nam često postavljaju protupitanje kako bismo imali mogućnost sami odgonetnuti odgovor na svoje pitanje

osiguravaju nam priliku za učenje stimulirajućom sredinom i poticajima

stvaraju ozračje u kojem potičemu našu asertivnu komunikaciju, slobodno možemo izraziti svoje misli, ideje, osjećaje i stavove, JA –PORUKE

potiču našu kreativnost za  pun razvoj individualiteta i samopoštovanja

razvijaju empatiju i suradničke odnose tražeći zajednička rješenja

izgrađuju pozitivne osobine ličnosti: samopoštovanje, otvorenost, odgovornost

uče nas kako biti ponosni na svoje uspjehe i prihvatiti pogrešku i neuspjeh

primjerenim poticajima te istraživalačkim aktivnostima potiču našu znatiželju

upućuju nas na miroljubivo rješavanje sukoba

cjelovitim pristupom bude naš interes za pisanu i izgovorenu riječ

upoznavaju nas s riječju kao sredstvom komunikacije

upoznavaju nas sa značenjem poznatih riječi i onih koje usvajamo

primjerenim poticajima i aktivnostima potiču naš govorni razvoj obogaćivanjem rječnika

razvijaju točnu artikulaciju i gramatički ispravne rečenične strukture

potiču naš spontani izričaj kroz razgovor (dijalog) i susret s prijateljima, odgojiteljima

JEDAN DAN

U VRTIĆU*

Od 6,00 do 9,00 djeca dolaze u vrtić

Od 7,30 do 9,00 je doručak

Od 9,00 do 11,00 su aktivnosti predviđene planom i programom ustanove, te usvajanje i probavanje sadržaja za različite priredbe

Od 11,00 do 11,30 zajednički ručak

Od 11,30 do 12,00 aktivnosti prema željama djece

Od 12,00 do 14,00 popodnevni odmor

Od 14,00 do 14,30 užina

Od 14,30 do 16,00 aktivnosti prema izboru djece (soba ili dvorište, ovisi o vremenu) i odlazak kućama

* razlikuje se od vrtića do vrtićaZa kućni red, kliknite ovdje.

Katolički smo odgajani

Naše tete:

  • nam pomažu stjecati osnovna znanja o sebi, svijetu koji nas okružuje i Bogu
  • nas uvode u prijateljsku komunikaciju s Bogom vlastitim primjerom kroz osobno molitveno izražavanje
  • komunikacijom s biblijskim simbolima pobuđuju u nama radost prema Bogu Stvoritelju
  • nam pomažu u otkrivanju ljepote hrvatskog jezika u književno-umjetničkim i biblijskim tekstovima