Vijesti

Punat: Obavijest o upisu djece u jaslice

Punat: Obavijest o upisu djece u jaslice

Punat: Obavijest o upisu djece u jaslice

DJEČJI VRTIĆ SVETE MALE TEREZIJE
PODRUŽNICA PUNAT
Ivana Gorana Kovačića 63
Tel.: 051 854 010
e-mail: malaterezija.punat@gmail.com

Obavijest o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2017./2018.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS
Dječji vrtić SVETE MALE TEREZIJE, Podružnica Punat, Ivana Gorana Kovačića 63, (dalje u tekstu: Dječji vrtić) primat će zahtjeve za upis djece u program ranog predškolskog odgoja i obrazovanja od 1. do 15. lipnja 2017. godine od 12.30 do 14.30 sati i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

1. za djecu koja do 31. kolovoza 2017. navršavaju jednu godinu života pa do napunjene treće godine
– cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 6.30 do 16.30 sati)

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS
Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću, u pravilu prema mjestu stanovanja:
1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web-stranici:www.vrtici.karmelbsi.hr),
2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)
3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta, te presliku osobne iskaznice roditelja,
4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.
5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME
Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Općine Punat za upis djece u redovit program prednost će, sukladno odredbama Odluke o
načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati djeca: roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece koja imaju braću u vrtiću, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.
IV. OBJAVA REZULTATA UPISA
Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije.
Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića 20. lipnja 2017.
Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 30.lipnja 2017.
O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.
V. UPIS
Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2017.
Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2017. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.
Neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto u dječjem vrtiću.
Prije upisa djeteta roditelj je obvezan:
– dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02).
Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Dječjeg vrtića.

KLASA: 601-02/17-06/02
URBROJ: 2142-641-01-17-01

Punat, 24.05.2017.

voditeljica podružnice:
s.Andreja Petravić

Kategorija Vijesti

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

one × five =

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Current month ye@r day *