Roditelji

Punat: Upisi u jaslice

Punat: Upisi u jaslice

Punat: Upisi u jaslice

DJEČJI VRTIĆ SVETE MALE TEREZIJE

IVANA GORANA KOVAČIĆA 63, PUNAT

Tel.:  00385 (051) 854 010

E-mail: dv.punat@gmail.com

OIB:43930583296

Obavijest o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2015./2016.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS U

Dječji vrtići SVETE MALE TEREZIJE, Punat, I.G.Kovačića 63 (dalje u tekstu: Dječji vrtić) primat će zahtjeve za upis djece u program ranog odgoja i obrazovanja

 

od 1. do 15. lipnja 2015. godine

ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 9-11h i 15-17h

srijeda 15-17h

 

i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

1. za djecu koja do 31. kolovoza 2015. navršavaju jednu godinu života

– cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 6,30 do 16,30 sati)

 

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću, u pravilu prema mjestu stanovanja:

1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web-stranici:http://www.vrtici.karmelbsi.hr),

2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)

3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta, te presliku osobne iskaznice roditelja,

4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.

5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić

 

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Općine Punat  za upis djece u redovit program prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati djeca: roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

 

 

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića 23. lipnja 2015.

 

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 5. srpnja 2015.

O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

V.UPIS

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2015.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2014. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto u dječjem vrtiću.

Prije upisa djeteta roditelj je obvezan:

– dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02).

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Dječjeg vrtića, ovisno o vrsti i trajanju programa.

 

KLASA: 601-02/15-06/01

URBROJ:2142- 641-01-15-01

 

Punat,21.05.2015.

 

RAVNATELJICA

Marica Pišković, s. Katarina

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

four × 2 =

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Current month ye@r day *